ไม่เข้าใจ

 ไม่เข้าใจ

ไม่เข้าใจกำลังพูดถึงความยากลำบากในการสื่อสารกับภรรยาของฉัน

เฮ้ทำไมไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจแฟนผม
แฟนผมภาษาไทยเท่านั้น
แฟนผมภาษาไทย
เธอไม่พูดฝรังเศษ
เธอไม่พูดฝรั่งเศษอังกฤษ
เธอไม่พูดภาษาฝรั่งเศษ

เฮ้ทำไมไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจแฟนผม

คุณจะทำอะไร
คุณเข้าใจฉันไหม
คุณจะไปซื้อของไหม
คุณจะไปตลาดไหม
คุณเข้าใจที่ฉันพูดไหม
ไม่เข้าใจที่รัก
ฉันจะไปซื้อของคุณเข้าใจไหม
คุณไม่เข้าใจฉันเลย
ไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจ
คุณไม่เข้าใจที่ฉันพูดเลย
คุณไม่เข้าใจ
คุณไม่เข้าใจที่ฉันพูดเลย
ฉันจะไปตลาด
ฉันจะไปซื้อของ
คุณไม่เข้าใจ
ไม่พูดภาษาไทย
ที่รักไม่เข้าใจ
ฉันจะไปทำงาน
คุณก็ไม่เข้าใจ
ฉันอยากกินขนุนคุณก็ไม่เข้าใจ
ฉันร้อนคุณก็ไม่เข้าใจ
ฉันอยากกินทุเรียนคุณก็ไม่เข้าใจ
ฉันอยากกินขนมคุณก็ไม่เข้าใจ
ฉันอยากไปเที่ยวคุณก็ไม่เข้าใจ

เฮ้ทำไม
ไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจแฟนผม
ภาษาไทย

Links to enjoy “Yeah Yeah Yeah” by Dang Yai

โพสต์นี้มีอยู่ใน: English (อังกฤษ) Français (ฝรั่งเศส).