Dang Yai Improvises over Pachenbel’s Canon

ฉันด้นสดเดี่ยวนี้ในครั้งเดียวกับความก้าวหน้าของคอร์ดแบบเดิม ๆ ฉันควรจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความจริงใจหลายครั้ง … สถานที่บางแห่งมีการฉีกขาดเล็กน้อย ประมาณนั้นแหละ.

Liens pour écouter “Yeah Yeah Yeah” de Dang Yai

โพสต์นี้มีอยู่ใน: English (อังกฤษ) Français (ฝรั่งเศส).