รุดซิบหน่อย

รุดซิบหน่อย

เพลงนี้รับรองโง่ 100% ฉันไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรและจำไม่ได้ว่าฉันคิดอะไรไว้ในตอนที่ฉันบันทึกมัน สนุก … หรือละอายใจ

รูดซิบหน่อย
รูดซิบหน่อย
รูดซิบหน่อย
รูดซิบหน่อย

คุณลืมรูดซิบกางเกง
ระวังนกเขาจากผิวหนัง
คุณลืมรูดซิบกางเกง
และระวังนกเขาจะโผ่ลนะ

รุดซิบหน่อย
รุดซิบหน่อย
รุดซิบหน่อย
รุดซิบหน่อย

คุณลืมรูดซิบกางเกง
ระวังนกเขาจากผิวหนัง
คุณลืมรูดซิบกางเกง
และระวังนกเขาจะโผ่ลนะ

รุดซิบหน่อย
รุดซิบหน่อย
รุดซิบหน่อย
รุดซิบหน่อย

คุณลืมรูดซิบกางเกง
ระวังนกเขาจากผิวหนัง
คุณลืมรูดซิบกางเกง
และระวังนกเขาจะโผ่ลนะ

รุดซิบหน่อย
รุดซิบหน่อย
รุดซิบหน่อย
รุดซิบหน่อย

คุณลืมรูดซิบกางเกง
ระวังนกเขาจากผิวหนัง
คุณลืมรูดซิบกางเกง
และระวังนกเขาจะโผ่ลนะ

Links to enjoy “Yeah Yeah Yeah” by Dang Yai

โพสต์นี้มีอยู่ใน: English (อังกฤษ) Français (ฝรั่งเศส).